Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Ο Λαχανόκηπος της Κρίσης


Το χειμώνα του 1941 ο γεωπόνος Νικόλαος Βοσυνιώτης τµηµατάρχης στους ∆ηµοτικούς Κήπους της Αθήνας άρτι αφιχθείς από τις Βερσαλίες - όπου έχει διδαχθεί την γεωπονία- αποφασίζει να συγγράψει έναν εύχρηστο οδηγό που περιλαμβάνει οδηγίες για να φτιάξει ο κάθε πολίτης της Αθήνας φθηνά και εύκολα, έναν μικρό «οικογενειακό» λαχανόκηπο για την επιβίωση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου