Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Βοτανικός Κήπος Διομήδους

Ο πρώτος Βοτανικός Κήπος στον κόσμο ιδρύθηκε στην Αθήνα τον 4ο π.Χ. αιώνα από τον μαθητή του Αριστοτέλη Θεόφραστο, ο οποίος θεωρείται σήμερα ως ο θεμελιωτής της Βοτανικής επιστήμης. Στην Αθήνα επίσης και συγκεκριμένα στην περιοχή η οποία από τότε καλείται ‘’Βοτανικός’’, θεμελιώθηκε γύρω στα 1840 από τον καθηγητή της Βοτανικής Fraas του Πανεπιστημίου Αθηνών ο πρώτος Βοτανικός Κήπος της σύγχρονης Ελλάδας, μικρό τμήμα του οποίου διατηρείται μέχρι σήμερα. Στην περιοχή αυτή, μερικά χιλιόμετρα δυτικότερα, σήμερα λειτουργεί ο μεγαλύτερος Βοτανικός Κήπος της Ελλάδας αλλά και όλης της Ανατολικής Μεσογείου, ο “Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους”, ένα κοινοφελές ίδρυμα το οποίο δημιουργήθηκε από μέρος της κληροδοσίας του Αλ. Διομήδη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Σκοπός - Δραστηριότητες
Ο Κήπος, εκτός από τον υψηλό βαθμό ποικιλότητας της αυτοφυούς και καλλιεργούμενης χλωρίδας, αποτελεί και ένα ιδανικό φυσικό καταφύγιο της πανίδας, επειδή το οικοσύστημα προστατευμένο από τις δυσμενείς ανθρώπινες επεμβάσεις παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας ενός πλήρους τροφικού πλέγματος.
Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι ο Κήπος, εκτός από το ότι αποτελεί πνεύμονα πρασίνου και χώρο οπτικής τέρψης και πνευματικής ηρεμίας για τους κατοίκους μιας αστικής περιοχής όπως είναι η δυτική Αττική, λειτουργεί και ως πεδίο έρευνας και επιμόρφωσης του κοινού. Τα φυτά που καλλιεργούνται φέρουν ενημερωτικές πινακίδες, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για την ταυτότητα και τη γεωγραφική τους εξάπλωση. Το προσωπικό του Ιδρύματος διαθέτει ικανή επιστημονική εμπειρία σε θέματα διατήρησης και κυρίως αναπαραγωγής ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της ελληνικής χλωρίδας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Φυτοθήκη (Herbarium) του Κήπου διατηρούνται περίπου 19000 αποξηραμένα δείγματα φυτών, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων προέρχεται από περιοχές που θεωρούνται προστατευόμενες, επειδή έχουν ενταχθεί στο δίκτυο του προγράμματος ‘’NATURA 2000’’.
Επίσης, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού περιλαμβάνει σπέρματα 800 περίπου ειδών και τα οποία είναι κατά ένα ποσοστό διαθέσιμα για ανταλλαγή με άλλους Βοτανικούς Κήπους.


Καλλιεργημένο τμήμα
Τα 200 περίπου από τα 1.860 στρέμματα του Κήπου είναι καλλιεργημένα και φιλοξενούν περισσότερα από 2.500 είδη φυτών.Είναι χωρισμένα στα εξής τμήματα:

* Δενδρώνας : φιλοξενεί φυτά από την Ωκεανία, τη Μεσόγειο και τη μη μεσογειακή
Ευρώπη, τη μη μεσογειακή Ασία, τη Νότια Αφρική, τη Βόρεια και Κεντρική
Αμερική και τη Νότια Αμερική
* Ανθώνας : τμήμα καλλωπιστικών φυτών,το οποίο περιλαμβάνει 15 μεγάλα παρτέρια
και 25 λίμνες
* Φαρμακευτικά φυτά
* Συστηματικό τμήμα
* Οικονομικά φυτά : φυτά χρήσιμα για τους εδώδιμους καρπούς τους ή άλλα εδώδιμα
τμήματα του σώματός τους, για την ξυλεία τους, για τις ίνες τους οι οποίες
χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία και για τις χημικές ουσίες τους που
χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας (χρώματα, βερνίκια, κόμμεα,
αρώματα κ.λπ.). Καλλιεργούνται επίσης κτηνοτροφικά και αρτυματικά - αρωματικά
φυτά.
* Θερμοκήπιο : εδώ αναπτύσσονται και διατηρούνται φυτά που έχουν ανάγκη μεγάλης
θερμοκρασίας και υγρασίας (όπως τα φυτά των υγρών τροπικών δασών) και φυτά που
χρειάζονται υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία
* Φυτώριο : φιλοξενούνται ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Ελληνικής
Χλωρίδας
* Ιστορικά φυτά : εδώ φιλοξενούνται είδη, που αναφέρονται από την Αρχαία Ελληνική
μυθολογία ως εμπλεκόμενα σε διάφορους μύθους ή αφιερωμένα στους θεούς. Υπάρχουν
ακόμη είδη, τα οποία οι αρχαίοι συγγραφείς, βοτανικοί ή μη, ανέφεραν ότι
χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας, αλλά επίσης και φυτά που αναφέρουν η Παλαιά και
Καινή Διαθήκη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου